Elvik Centrum Odzieży BHP
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Regulaminem Sklepu pkt. 17. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo w terminie czternastu dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej , a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej , która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany w trybie konsumenckim towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, wraz ze wszystkimi metkami producenta oraz kompletną jego zawartością , a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania; w przeciwnym wypadku konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Pozostali przedsiębiorcy pobierający fakturę vat na dane firmowe , oraz prowadzący swoją działalność na przykład w postaci : spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ,  spółki akcyjnej ,  spółki jawnej ,  spółki komandytowej ,  spółki cywilnej ,  spółki partnerskiej , fundacji oraz stowarzyszeń rejestrowanych  nie będą mogli korzystać z tego uprawnienia , nie są traktowani jako konsumenci (osoby fizyczne ) i nie mają według nowych przepisów prawa do zwrotu towaru ( odstąpienia od zawartej umowy ).

Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania , taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Państwo na poniższym załączonym formularzu do pobrania.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu Prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy po wcześniejszym nadaniu numeru RMA zgłoszenia. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas nadawania numeru RMA. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Termin jest zachowany jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Odesłany produkt musi posiadać oryginalne opakowanie oraz metki producenta . Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał faktury zostanie wysłany do Państwa pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. Sklep dokona zwrotu otrzymanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samym sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania rzeczy , produktu .

Adres do wysyłki produktów :

Elvik Centrum Odzieży BHP

ul. Lubelska 138

26-600 Radom

tel : 880 102 604 , 880 195 500

e-mail: biuro.elvik@gmail.com

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl